BESTUUR

Bestuur IntOmusic 

Bestuursleden:

  • Voorzitter: Arjan Brunger
  • Secretaris extern contactpersoon: Marco Koning
  • Secretaris intern contactpersoon: Annet Niessink en Sandra ten Brink
  • Penningmeester: Corina Punte
  • Bestuurslid: Jose Wolters

Een bestuur geeft leiding aan de invulling van een koor. Dit zorgt ervoor dat de algehele doelstelling van een koor wordt nagestreefd. Ook bij IntOmusic houdt dit in dat er een aantal taken zijn die met verve moeten worden ingevuld. Denk hierbij aan slagvaardigheid (snelheid van handelen), beslissers, actuele en lopende zaken verwoorden en eenheid creëren in de groep met de neuzen dezelfde kant op.

De voorzitter (Arjan) is het aanspreekpunt en zijn taak is vooral leidinggeven aan het bestuur en leidinggeven aan het samenwerkingsproces.

De penningmeester (Corina) heeft de beslissing, samen met de rest van het bestuur over het geld. Wat is er wel en niet mogelijk? Dat betekent dat de penningmeester over goed financieel inzicht beschikt. De penningmeester geeft antwoord in cijfers.

De secretaris intern contactpersoon (Annet en Sandra) zijn het geheugen van het koor. Zij zorgen voor de notulen tijdens vergaderingen en zorgen ervoor dat documentatie goed terug te vinden is. De secretaris is ook het geheugen van de organisatie. Zij zet een goed informatiesysteem op waarin het makkelijk zoeken is naar documenten, verslagen en contacten.

De secretaris extern contactpersoon (Marco) is in samenspraak met bestuur verantwoordelijk voor externe contacten. (mail etc)

Elk overig bestuurslid (Jose) heeft een eigen taak en verantwoordelijkheid binnen het koor. Zijn vaak erg betrokken en hopen te kunnen bijdragen aan een goed functionerend koor met eigen inbreng en ideeën. 

Er zijn ook commissies nodig die bijdragen aan het koor IntOmusic. Denk hierbij aan een muziekcommissie, een kledingcommissie, lief en leed, PR, licht en geluid etc. Ieder draagt zijn of haar steentje bij in het geheel. Of je deel uitmaakt van het bestuur, een commissie, of alleen zingend lid bent ieder op zijn/haar beurt zorgt dat IntOmusic een hechte groep is en goed kan functioneren. Door elkaar het een en ander af en toe uit handen te nemen geeft je betrokkenheid aan